28.01.2014 ylläpito

Osana Suomen ympäristökeskuksen Kolmen kaupunkijärjestelmän malli – Urban Fabrics -hanketta laadittiin maantie- ja pääkatuverkkoa koskeva liikenneselvitys. Liikenneviraston ja ELY-keskusten tilauksesta selvitettiin kohdekaupunkien pääteiden ja keskeisimpien pääkatujen toteuttamis- ja suunnitteluhistoriaa 1960-luvulta tähän päivään. Tutkimuskohteena oli neljä kaupunkia: Jyväskylä, Kuopio, Lahti ja Oulu, ja historiatarkastelua jaksottaneet poikkileikkausvuodet ovat olleet 1960, 1975, 1990 sekä 2005. Kustakin ajanjaksosta on laadittu historiatekstiin kuvaus sen ajan tie- ja katuverkosta sekä siihen liittyneistä suunnitelmista ja tavoitteista.

Kunkin kaupungin historiaselvitys ja poikkileikkausvuosien toteutumis- ja suunnittelutilannetta kuvaavat kartat ja paikkatietoaineistot löytyvät sivun vasemman laidan linkkien takaa. Karttasarjojen taustalla on esitetty nykytilanteen mukaiset taajamat ja rautatiet. Kunkin kaupungin tie- ja katuverkon paikkatietoaineisto shp-tiedostomuodossa on pakattu zip-tiedostoon. Tekijät eivät vastaa aineistoissa mahdollisesti esiintyvistä virheistä.


Lisätiedot: Sakari Somerpalo ja Jaana Martikainen, Linea Konsultit Oy, sähköpostit ovat muotoa

Koko Urban Fabrics -hankkeen uusimmat tiedot löytyvät hankkeen omilta sivuilta.